Två Skyttlar

Om oss

Från fattiggård till modernt konferenshotell

År 1880 beslutade dåvarande Örby socken att köpa in mark på Hult Nedregården för att där uppföra en fattiggård. Tre år senare var gården uppbyggd med huvudbyggnad, flyglar och ladugård. Antalet boende på fattiggården var från början 53 hjon (36 vuxna, 17 barn) samt anställd personal.

Fattiggården avvecklades successivt från 1935-1946, under de åren drevs jordbruket ihop med fattiggården. Patienterna fick efter egen förmåga hjälpa till både inom och utomhus. 1946-54 drevs jordbruket av Örby kommun.

År 1950 startade tre väverskor från bygden en kaffestuga i huvudbyggnaden. Det var Ingrid Hellman-Knave, Alva Bjelkenberg och Mildred Skoglund som stod för verksamheten. Trion kallade kaffestugan Tre Skyttlar. Men kort efter starten slutade Ingrid Hellman och Tre Skyttlar blev då Två Skyttlar. Många kalas och bröllop arrangerades av damerna som drev verksamheten fram till 1963 då en man vid namn Egon Karlsson tog över och drev Två Skyttlar i samma anda till 1978.

Två Skyttlar stod sedan tomt medan Marks kommun funderade över den framtida inriktningen. 1983 arrangerades ett internationellt fredsläger på Två Skyttlar, med deltagare från Sverige, USA och dåvarande Sovjetunionen. En minnessten finns rest vid vägen ned till sjön.

I början av 1980-talet hade också Marks kommun bestämt sig för att bygga ut Två Skyttlar till en turist och kursgård. Det nya Två Skyttlar invigdes 1985. Från 1986 drivs Två Skyttlar av ett privat familjeföretag, Görväst AB. År 2007 köpte Görväst AB fastigheterna av kommunen. Idag är Två Skyttlar en av Väst Sveriges ledande konferensanläggningar med gäster från när och fjärran.

Lämna din e-post


You are now subscribed