Två Skyttlar

 

Mötesvåning Naturen

Dörr ut i naturen

För dig som vill flytta delar av mötet eller kanske hela mötet utomhus i vår vackra natur skräddarsyr vi en lösning som passar er. Här finns inga begränsningar eller maxantal. 

Sitta på filtar vid Öresjönsstrand med fötterna i vattnet?

På vår dansbana, över bäcken under ett segeltyg?

Mitt i vår 70-åriga granskog eller på Uvbergets topp?

Nature runt Två Skyttlar

 

https://www.tvaskyttlar.com/motesvaning-naturen