Två Skyttlar

 

Kreativa mötesmodeller

Är du intresserad av att skapa engagemang och liv i dina möten? Vill du få del av alla deltagares samlade kompetens? Har du en komplex utmaning som behöver en lösning – NU? Tillsammans med EPS Human Invest och Eva P Svensson erbjuder vi en rad olika mötesmodeller och processer som kan hjälpa och leda din grupp framåt! Eva P Svensson har 15 års erfarenhet från flera ledande befattningar inom näringslivet och arbetar numera som managementkonsult genom EPS Human Invest AB. "Jag har arbetat med förändringsarbete och verksamhetsutveckling i bl.a. tillverkande industrier, säljintensiv grossistverksamhet och högteknologisk forskningsverksamhet. Med erfarenhet från både stora och små organisationer har jag sett likheter och skillnader. Jag arbetar med verksamhetsutveckling genom människor! Det är medarbetarnas engagemang, kompetens och vilja som är en bärande framgångsfaktor för all verksamhet.
 

Några av de mötesmodeller Eva kan hjälpa er med är Open Space och HALT.

Ett Open Space möte resulterar i att:

  • Alla viktiga frågor kommer upp på bordet
  • Varje fråga diskuteras så mycket som deltagarna vill
  • Allt dokumenteras i ett kompendie som alla får en kopia av
  • Alla frågor rangordnas
  • Relaterade frågor grupperas samman
  • Ansvar tas för aktiviteter i nästa steg


HALT - Hästen som lärare

Horse Assisted Education (HAE) har utvecklats under de senaste 10 åren. Det är ett nytt och insiktsfullt sätt för personlig utveckling och en professionell tjänst för ledarskapsutveckling. Metoden är välkänd i USA, Tyskland, Schweiz, UK och Frankrike och det finns drygt 500 partners och handledare runt om i världen. Med hästunderstödd undervisning får du omedelbar feedback på ditt sätt att vara och agera. Hästen hjälper dig få syn på dina förbättringsområden och känner direkt av om du ”talar sanning” eller ej. Hästen läser ditt kroppsspråk snabbare än du själv är medveten om vad du tänker och hästen är 100 % ärlig!
Ledarskap behöver ständigt tränas, en träning baserat på erfarenheter och verkliga situationer. Tillsammans med traditionella ledarskapsteorier och metoder tar vi hästen till hjälp för att gestalta och spegla olika händelser i vardagen. Det som händer i manegen tillsammans med hästen kan lätt översättas till kontoret, ledningsgruppen eller verkstads-golvet. Genom samverkan med hästen i våra utbildningar får du som deltagare direktrespons på hur trovärdig du är som ledare. Hästen lär oss att vara närvarande och att vara tydlig i vårt budskap.
https://www.tvaskyttlar.com/kreativa-moten